הגדלת משך זמן עד לחזרת סרטן הערמונית לחולים שטופלו באפלוטומייד

Time to Second Progression among Patients with Metastatic Castration-Sensitive Prostate Cancer Treated With Apalutamide

תרגום דיאלוג בין ד"ר שאה וד"ר אגארוואל, המקור מהמגזין
Practice update פורסם בתאריך 27/2/2020

למקור הקש כאן

ד"ר שאה: ברוך הבא ל- Practice Update. אני המארח שלך, ד"ר אמן שאה, ואני שמח להיות כאן עם ד"ר נראג אגארוואל ממכון האנטסמן.

ברוך הבא, נראג.

ד"ר אגארוואל: תודה.

ד"ר שאה: אז, אנחנו כאן ב- ASCO GU, ויש לך מחקר מעניין שני מתוך ניסוי TITAN שאתה מציג כאן. האם תוכל לספר לנו קצת יותר על המחקר הזה ועל מה שניסית למצוא כאן?

הבהרות שלי:

  • ASCO= החברה האמריקנית לאונקולוגיה קלינית.באנגלית  The American Society of Clinical Oncology   היא מוסד ללא כוונת רווח שנוסד בשנת 1964 ומטרתו לפעול למניעת תחלואה בסרטן ולהבטיח טיפול מיטבי לכל חולי הסרטן. הארגון מאגד מעל עשרים נותני שירות רפואי ובהם רופאים אונקולוגים, רדיו אונקולוגים וכירורגים אונקולוגים בנוסף לאנשי מקצוע בעלי עניין באונקולוגיה קלינית, כגון עובדי סיעוד.

 

  • GU – קיצור של genitourinary – שקשור לאיברי המין ולדרכי השתן.

 

  • ASCO-GU – סימפוזיון שדן בבעיות סרטן של מערכות המין והשתן.

ד"ר אגארוואל: ובכן,  הנתונים שהצגתי היו ה- PFS2 בחולים שקיבלו טיפול במסגרת מחקר TITAN ואח"כ  קיבלו טיפולי המשך, ומה היו התוצאות של הטיפולי ההמשך. לכן, אני רוצה לפרט מעט על PFS2.

אז ככה, PFS2 מוגדר כזמן שבין היום הראשון לטיפול במחקר TITAN ועד הזמן … או ליום התקדמות המחלה בטיפול העוקב (קו הטיפול השני). לכן PFS2 אינו זמן הטיפול בטיפול עוקב בלבד. PFS2 למעשה מקיף …

ד"ר שאה: שני קווי טיפול.

ד"ר אגארוואל: שני קווי טיפול יחד, בדיוק.

ד"ר שאה: נכון. בסדר.

ד"ר אגארוואל: אם כן, השאלה ששאלנו הייתה, האם זה באמת משנה מתי חולים קיבלו טיפול באמצעות אָפָּלוּטוֹמַייד (®Apalutamide= ERLEADA) לעומת טיפול הורמונאלי סטנדרטי?

אז בתכנון המחקר, חילקנו חולים עם סרטן ערמונית גרורתי מגיב לטיפול הורמונאלי, באופן אקראי לשתי זרועות:

  • לטיפול הורמונאלי סטנדרטי בתוספת פלצבו (תרופת דמה).
  • טיפול הורמונאלי סטנדרטי בתוספת אפלוטומייד, שהוא חוסם קולטני טסטוסטרון חדשני.

 

כאשר נצפתה התקדמות במחלה, או כאשר הופסק  הטיפול בניסוי TITAN, החולים טופלו בטיפולי המשך נוספים, כמו טיפול הורמונאלי נוסף או כימותרפיה עם טקסוטר.

אז במחקר זה שהצגתי ב- GU ASCO שאלנו האם הטיפול המקדים באפלוטומייד ממשיך להשפיע גם לאחר שהחולה פיתח עמידות לטיפול הורמונאלי והטיפול באפלוטומייד הופסק?

 

ד"ר שאה: אוקיי.

 

ד"ר אג'רוואל: ומה שמצאנו היה כי חולים שקיבלו מראש אפלוטומייד מול פלצבו, המשיכו עם תוצאות טובות יותר בטיפולים שלאחר מכן, בין אם לאחר טיפול באפלוטומייד הם קיבלו טיפול הורמונאלי נוסף חדש או  קיבלו כימותרפיה.

 ה- תוצאות היו עדיפות בקרב חולים שקיבלו טיפול הורמונאלי יחד עם אפלוטומייד מקדים לעומת אלו שקיבלו טיפול הורמונאלי עם פלצבו.

 

ד"ר שאה: רק כדי שאבין את זה, אז כל החולים האלה, עד סוף המחקר עדיין הגיבו לטיפול הורמונאלי ולא הפכו לעמידים לו?

 

ד"ר אגארוואל: אז ברגע שאתה מתקדם … ברגע שמחלתו של מישהו מתקדמת עם אפלוטמייד, אנו התייחסנו אליהם כאילו שיש להם סרטן הערמונית עמיד לטיפול הורמונלי.

זה היה שילוב של שתי תרופות שונות, אז ראשית אתה לוקח אפלוטומייד ואחריו… עם התקדמות המחלה, הם קיבלו כימותרפיה של טקסן (טקסוטר) או אנזלוטמיד (אקסטנדי) למשל.

הקבוצה השנייה הייתה החולים שקיבלו טיפול הורמונלי סטנדרטי בתוספת פלצבו. הם לא קיבלו אפלוטומייד אבל לאחר מכן גם הם קיבלו טיפול עם טקסן או אנזאלוטמיד או אביראטרון.

אז כשאנו משווים בין הזמן בו הם טופלו באפלוטומייד פלוס טיפול נוסף  לעומת פלצבו פלוס טיפול נוסף, ומה שמצאנו היה ש- PFS2 היה עדיף בקרב מטופלים שקיבלו אפלוטומייד לפני כן בהשוואה למי שלא עשה זאת. לא משנה איזה טיפול הם קיבלו לאחר מכן.

ד"ר שאה: נכון. אז מה שרציתי לאמור הוא שטענתך היא שקבלת טיפול אגרסיבי יותר בשלב הראשוני כשהחולה מגיב לטיפול הורמונאלי,  תגדיל את משך הזמן שבו הטיפולים מהקו השני יהיו יעילים וידכאו את המחלה לזמן ארוך יותר.

ד"ר אגארוואל: בדיוק.

ד"ר שאה: … ולא שלאפלוטומייד כשלעצמו יש השפעה מסוימת על הטיפול העתידי, כן.

ד"ר אגארוואל: לכן, אני חושב שהמסר מהממצאים הללו ברור מאוד, שההעצמה המוקדמת עם אפלוטמייד ממשיכה להשפיע על מסלול המחלה גם לאחר שהחולים מפסיקים את הטיפול באפלוטומייד. לא משנה מה יקבלו לאחר מכן, הם ממשיכים להפיק תועלת מהטיפול המוקדם באפלוטומייד, שניתן להם בשלב הרגיש לטיפול הורמונלי. לכן אני קורא לזה העצמה מוקדמת, מה שבעצם משנה את מסלול הטיפול לטובת המטופלים שלנו.

ד"ר שאה: נכון. אז האם הנתונים מספיק ברורים עכשיו שאתה יכול להמליץ ​​על זה כסטנדרט הטיפול, או שאתה עדיין זקוק ליותר נתונים לפני שתוכל להמליץ ​​על כך לרופאים?

ד"ר אגארוואל: אפלוטומייד  (Apalutamide) אושר לפני חודשיים על ידי ה- FDA.

ד"ר שאה: אבל האם אתה נותן את זה לכל החולים, כלומר אפלוטומייד יחד עם ADT בשלב בו החולה מגיב לטיפול הורמונאלי?

(הבהרה – ADT = טיפול מונע טסטוסטרון= טיפול הורמונאלי) 

ד"ר אגארוואל: כן, זו אחת התרופות בהן אני נוהג להשתמש לעיתים תכופות.

כמובן שיש אפשרויות אחרות. יש כימותרפיה, יש אביראטרון (שדורש תוספת סטרואידים).

אז יש גם אפשרויות נוספות. לעולם לא אגיד שזו האופציה היחידה, אך זו ממשיכה להיות אחת האפשרויות המועדפות עלי בחולים עם סרטן ערמונית גרורתי המגיב לטיפול הורמונאלי.

הנתונים שהצגתי בפגישה זו, רק מחזקים לדעתי את אותם רעיונות, שזו אסטרטגיה טובה מאוד לחולים עם סרטן ערמונית גרורתי המגיב לטיפול הורמונאלי.

ד"ר שאה: ובכן, זה מאוד ברור. תודה רבה לך, נראג, ותודה רבה על העבודה שאתה עושה.

 

ד"ר אגארוואל: העונג שלי. תודה רבה לך.

סיכום שלי:

לפי המחקר הנ"ל, עבור חולים עם סרטן ערמונית גרורתי, יש יתרון בטיפול הורמונאלי ראשוני בתוספת טיפול באפלוטומייד (או תכשיר אחר), לעומת טיפול הורמונאלי לבדו. היתרון נמשך גם אחרי שהקומבינציה של הטיפול ההורמונאלי והאפלוטומייד מפסיקים לעבוד (למשל כשה-PSA  עולה) כשעוברים לטיפול אחר (למשל אביראטרון, כימו, אקסטנדי וכו').

הכוונה במילה "יתרון" לעיל היא שמשך הזמן עד להתקדמות המחלה יותר ארוך.

 

מידע נוסף:

דרך הפעולה של האפלוטומייד – חסימת הקולטנים של התאים הסרטניים לכניסת הטסטוסטרון. חסימה זו אינה מאפשרת לטסטוסטרון המינימאלי שמצוי בגוף להיקשר לקולטנים על פני תאי הגידול ועל ידי כך מדכא ועוצר את שגשוג התאים הסרטניים. (רמת הטסטוסטרון מינימאלי כתוצאה מהטיפול ההורמונאלי).

 

תופעות הלוואי העיקריות – התופעות העיקריות של שימוש באפלוטומייד : עייפות, חוסר יציבות, נפילות, תת פעילות של בלוטת התריס, שינויים בטעם ופריחה. יחד עם זאת הן לא בעוצמה גבוהה ובדרך כלל התרופה נסבלת היטב.

 

זמינות אפלוטומייד לחולים

כיום הטיפול מאושר בארץ בסל התרופות רק באינדיקציה של סרטן ערמונית שאינו מגיב לטיפול הורמונאלי אך ללא גרורות. באינדיקציה זו הטיפול ניתן באופן רציף, כל עוד ישנה תגובה טובה.

 

באוקטובר 2019 השימוש בתכשיר אושר על ידי ה  FDA – (משרד הבריאות האמריקאי) באינדיקציה של סרטן ערמונית גרורתי, או מתקדם מקומית והמגיב לטיפול הורמונאלי.

איצי באר.

 

 

תרגם: אפי פז

ערך: איצי באר

3/2020

אודות המחבר

צור נושא חדש