lenny  לני הירש נולד בדרום אפריקה בשנת 1940.  עלה ארצה בשנת 1971 לקיבוץ יזרעאל עם משפחתו,אישה ושני ילדים, בקיבוץ נולד ילדם השלישי,לאחר 13 שנים בקיבוץ עובר עם אשתו ושלושת ילדיהם לעיר חיפה.  בחיפה  פותח  מסעדה.  ובמשך 17 שנים הבאות עיסוקיו היו  במסעדנות- וקייטרינג.

בשנת 1996 אובחן אצל לני סרטן הערמונית בדרגה נמוכה.   ומאז   היה  במעקב  פעיל עד שנת 2001 , ובשנה זו החליט ועבר ניתוח רדיקלי לכריתת הערמונית.  גם לאחר הניתוח נשארו סמני סרטן.  מאז הוא בטיפול הורמונאלי לסירוגין.

בשנת 2001 ביחד עם האגודה למלחמה בסרטן הוא הקים קבוצת תמיכה בחיפה, לחולים בסרטן הערמונית.

בשנת 2004 הקים את האתר www.Shalomprostate.co.il.

בשנת 2008 יחד עם חברים שהיו חולי סרטן הערמונית הקימו את העמותה "חיים עם סרטן הערמונית".
לני הירש
יושב ראש

[email protected]

סלולרי   054-4570595     טל 04-6257151
עמותת חיים עם סרטן הערמונית

אודות המחבר