עמותת "חיים עם סרטן הערמונית" הגדירה לעצמה את מטרותיה כדלקמן:

 

 1. להגביר את המודעות למחלה בקרב הציבור.

הגברת המודעות עשויה להביא לידי גילוי מוקדם יותר של המחלה,
ובמיוחד בקרב גברים הנמנים עם קבוצת הסיכון למחלה זו.

2. לספק תמיכה ועזרה לחולים בסרטן הערמונית ובבני משפחותיהם.

אנו מעמידים את ניסיוננו לטובת תמיכה בחולים חדשים,
הן באשר למידע על אודות דרכי הטיפול במחלה והן באשר לדרכי ההתמודדות עם המצב הנפשי.

3. לספק מידע כללי בקשר למחלת סרטן הערמונית.

 

תרומות 
כל פעילות העמותה נעשית בהתנדבות ללא שכר כלשהו לפעילים. כל התפעול של העמותה מבוסס על תרומות מהציבור.
תרומות תתקבלנה בברכה. קבלה תשלח לכל תורם. התרומות לעמותה מוכרות כהוצאה לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
דרכים לביצוע התרומות: 
באמצעות כפתור "תרומה לעמותה"
בצבע כחול, הנמצא בצד שמאל העליון של דפי האתר.
ישירות לחשבון הבנק:
שם החשבון: "חיים עם סרטן הערמונית" בנק הפועלים 12 סניף 746 חשבון 368623
בדואר לשלוח אל: עמותת "חיים עם סרטן הערמונית" (אצל יצחק באר)
 רחוב ברוש 5
הילה 2495300