קישור לאתרים בהם מידע מהימן על מחקרים בתחומי האונקולוגיה / אורולוגיה
  1. רשימה של מחקרים שנושאם הוא סרטן הערמונית באתר משרד הבריאות הישראלי
    הערה: באתר משה"ב נרשמים רק מחקרים עם טיפול תרופתי או אביזרים ומכשירים רפואיים (אמ"ר)
  2.  קישור לאתר משרד הבריאות – מחקר בסרטן ערמונית (של חברת יאנסן) שכרגע פתוח לגיוס מטופלים, מחקר 1
  3. קישור לאתר משרד הבריאות – מחקר בסרטן ערמונית (של חברת יאנסן) שכרגע פתוח לגיוס מטופלים, מחקר 2
  4. מחקר סמנים גנטיים שפתוח לגיוס מטופלים בארץ כאן (לא מופיע באתר משרד-הבריאות כיוון שזה מחקר ללא טיפול תרופתי)