ה PSA – יכול להימצא בשני צורות במחזור הדם-

מצב א – PSA המחובר לפרוטונים

מצב ב – PSA שאינו מחובר לפרוטונים, הנקרא PSA חופשי.

בדיקת ה –PSA הרגילה מודדת את הסכום של ה PSA המחובר לפרוטונים והPSA חופשי.

מחקרים מצאו שהיחס בין ה-PSA חופשי וה PSA עשוי להיות מדד לגבי מידת האגרסיביות של הסרטן. נמצא שהיחס של פחות מ 0.14 מעיד, בתנאים מסוימים, על מחלה אגרסיבית.

אודות המחבר