הזנת פרטי משתתף/ת

סדנה על רפואה אינטגרטיבית – מקובלת ומשלימה
שתיערך ביום ב' 27/06 בשעה 18:00